Om een ​​efficiënt ventilatiesysteem te kiezen moet je rekening houden met het gebruik van het gebouw en wat de behoeften zijn ten aanzien van airconditioning. De functie van het betreffende gebouw (huis of werkplaats) is bepalend bij het selecteren van de meest geschikte vorm van ventilatie.

Waarom ventileren?

Het interieur van de gebouwen hebben de noodzaak om te worden geventileerd zodat de lucht kan worden vernieuwd en daarmee condensatie worden vermeden, evenals vervelende geuren en de verspreiding van zwevende deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Voldoende en efficiënte ventilatie is van cruciaal belang voor het vermijden vocht en het binnenhalen van frisse lucht teneinde verontreiniging van verschillende oorsprong tegen te gaan.

Kwaliteit van de lucht

Aan de andere kant kan een verkeerd  gebruikt ventilatiesysteem resulteren in een aanzienlijke verspilling van energie. In de afgelopen jaren is de manier van bouwen veranderd. Dit uit zich vooral in relatie tot de noodzaak van een grotere energie-efficiëntie in zowel woningen als werkruimtes.

Momenteel  omvatten nieuwe gebouwen thermische isolatiesystemen, controle op waterdichtheid en allerlei nieuwe technologieën. Al deze systemen zijn gericht op de vraag naar energiezuinige woningen en het bereiken van maximale energie-efficiëntie.

In die zin hebben deze efficiënte gebouwen noodzakelijkerwijs ventilatiesystemen die de kwaliteit van de binnenlucht adequaat handhaven. Deze systemen moeten in staat zijn om luchtvochtigheid te reguleren evenals de mate van CO2 en dienen maximaal energie te besparen en comfort te bieden voor de bewoners. Bovendien moeten zij de vermindering van uitstoot van verontreinigde lucht garanderen.

BENG

Deze eisen worden behandeld in de wettelijke eisen voor Bijna Energiezuinig bouwen (BENG). Dit betreft onder meer de afzuiging van lucht afkomstig van vochtige plaatsen en de opbouw van de luchttoevoer naar de droge ruimten. Traditioneel gezien werd in afwezigheid van waterdichtheid de ventilatie gegenereerd op een ongecontroleerde wijze. De ventilatie kwam tot stand via openingen in de buitenmuren, wat een verminderd comfort oplevert.

Bestaande mogelijkheden

Natuurlijke ventilatie is geen systeem op zichzelf, maar het is spontane beluchting die optreedt tussen verbindingen van ramen en deuren. Het is een onregelmatige ventilatie die afhankelijk is van externe factoren zoals wind, temperatuur of thermisch verschillen tussen binnen en buiten.

Hybride ventilatie is een type ventilatie waarbij gunstige omgevingsdruk en temperatuur door natuurlijke ventilatie plaatsvindt en wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, de ventilatie geactiveerd wordt door mechanische afzuiging.

Mechanische ventilatie vindt plaats door een ventilatiesysteem waarbij de vervuilde lucht uit de nattere gedeelten wordt weggezogen. Tevens zorgt het voor de toevoer van frisse lucht, eveneens op mechanische wijze.

Om een systeem energiezuiniger te maken kun je kiezen voor ventilatie met warmteterugwinning. Er wordt dan een uitgelezen balans in de toevoer en de afvoer van de lucht. De warmte van de afgevoerde lucht wordt hierbij overgedragen aan de verse lucht die naar binnenstroomt. Er wordt dus bezuinigd op energie omdat de lucht niet verwarmt hoeft te worden. Een andere, bijkomende manier van energie besparen is zorgen voor een goede isolatie, zodat je zeker weet dat de warmte niet door gaten en kieren ontsnapt.