kantopsluiting kunstgras

Heb je onlangs kantopsluiting kunstgras gekocht en wil je weten wat de voorwaarden zijn? In dit blog leg ik je hier meer over uit. Er zijn algemene consumentenvoorwaarden. Daar worden een aantal dingen onder verstaan. Allereerst wordt er uitgelegd hoe het bedrijf in elkaar steekt. Gras en Groen is een B.V. en gevestigd in Den Bosch. Het is een rechtspersoon en is ingeschreven in de kamer van koophandel. Ze hebben gedefinieerd wat hun werkzaamheden zijn. Namelijk: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Ze leveren de benodigde levende of dode materialen voor de werkzaamheden. Ook geven ze advies, stellen ze plannen op en begroten ze voor je, alles ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Levende materialen zijn producten en artikelen die verzorging nodig hebben, alleen dan leven ze, groeien ze en komen ze tot ontwikkeling. Dit kan ook zand, grond, teelaarde en compost zijn. Onder de dode materialen wordt er gezegd dat dit materialen zijn binnen het vakgebied van de ondernemer. De consument is een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die buiten het bedrijf of het beroep vallen. De consument gaat een overeenkomst aan met de ondernemer.

kantopsluiting kunstgras

Artikel 2 en 3

Artikel 2 gaat over toepasselijkheid, de voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat door de klant en de ondernemer wordt gesloten. Het aanbod gaat over een offerte: door middel van een offerte wordt er een aanbod uitgebracht.